Počitek otrok

POČITEK OTROK

Otroci drugega starostnega obdobja počivajo po želji in v dogovoru s starši. Za otroke, ki ne počivajo, so na voljo umirjeni kotički v igralnicah, po potrebi nespeča skupina.

Vsebine, ki jih izvajamo v času, namenjenem za počitek, prilagajamo otrokovim potrebam z upoštevanjem starosti otrok in individualnih posebnosti:

– poslušanje pravljic,

– poslušanje umirjene glasbe, 

– pester izbor knjig in slikanic,

– ustvarjalni kotički …