VZGOJA ZA  ZDRAVJE IN VARNOST

 V našem vrtcu izvajamo  dejavnosti, ki zagotavljajo ohranjevanje in krepitev zdravja otrok in delavcev ter preprečevanja bolezni in poškodb:

  • pozornost posvečamo higieni in zdravi prehrani,
  • organiziramo vsakodnevno bivanje otrok na prostem,
  • skrbimo za ustrezne telesne aktivnosti otrok,
  • izvajamo preventivne ukrepe za preprečevanje epidemij in pandemij v vrtcu (po navodilih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za zdravje),
  • povezujemo se z zdravstveno in zobozdravstveno službo zaradi preventivnih dejavnosti na teh področjih.