Sodelovanje z ZD Izola

Sodelovali bomo z otroškimi zdravnicami pri izvajanju zdravstvene preventive, ob pojavih epidemij, poškodb ali v drugih nujnih primerih,

b) Zobozdravstvena vzgoja
Sodelovanje z otroškimi zobozdravnicami in patronažnimi sestrami pri izvajanju zobne preventive bo potekalo po priloženem načrtu za tekoče šolsko leto.

SKRB ZA ZDRAVE ZOBE

Sodelovanje z zdravstvenim domom bo potekalo v obliki rednih mesečnih obiskov medicinskih sester Marine Čok in Vesne Pistotnik:

– skupinska zobozdravstvena vzgoja s ciljem otroke motivirati za sodelovanje,

– demonstracija tehnike pravilnega čiščenja zob,

– kontrola zobnih oblog 1x v šol. letu,

– obisk zobne ambulante in kabineta za ustno higieno (otroci 2. starostnega obdobja),

· Redno umivanje zob otrok od 3. leta dalje,

· Ozaveščanje otrok o škodljivih vplivih uživanja veliko sladkarij.