Sodelovanje z Zdravstevnim domom Izola

VZGOJA ZA USTNO ZDRAVJE

Vzgoja za ustno zdravje v okviru preventivnega zdravstvenega varstva otrok vklučenih v vrtec, poteka v obliki obiskov medicinskih sester za zobno preventivo, in sicer kot:

– skupinska zobozdravstvena vzgoja s ciljem otroke motivirati za sodelovanje (zgodbice, zobni modeli, delovni listi …),

– demonstracija tehnike pravilnega čiščenja zob na modelu v skupini, 

– demostracija tehnike pravilnega čiščenja zob v umivalnici.

Predvidenih je 4-5 obiskov letno, ki so namenjeni otrokom 2. star. obdobja.

 

ZDRAVSTVENA VZGOJA

Program zdravstvene vzgoje za predšolske otroke, poteka v sodelovanju s Centrom za krepitev zdravja ZD Izola. Program je namenjen otrokom 2. star. obdobja. Predvidena so tri srečanja na katerih otroci spoznavajo, kako sami skrbijo za svoje zdravje, za osebno higieno, kako pravilno umivajo roke, spoznavajo pomen zdravega prehranjevanja in gibanja ter dejavnosti, ki krepijo zdrav način življenja za dobro počutje.